Vedlegg etterspurt av digital søknad er ikke lenger synlig etter 30 dager