- Dette er svært gledelig fordi dette innebærer stor nytteverdi for både kommunen, NAV-kontoret og søkeren. Det virker unødvendig at saksbehandlere skal måtte bruke tid på å lete frem opplysninger som det offentlige allerede har samlet inn, sier prosjektleder Anders Kise. 

Integrering mot inntektsdata har vært en del av prosjektets målbilde helt fra starten. NAV har utviklet flere andre digitale søknader der dette blir integrert (for eksempel dagpenger). Utfordringen i dette tilfellet har ikke hovedsakelig vært teknisk løsning, men lovverket. Loven setter begrensinger for overføring av statlige eide data til kommunen, og de sosiale tjenestene i NAV forvaltes av kommunene. 

Prosjekt Digisos planlegger å inkludere inntektsdata så snart det lar seg gjøre.  

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp er under utvikling og er allerede i bruk i fem pilotkommuner. 

lovverk