Bruk av ettersendelsesfunksjonen til å trekke en digital søknad

Hvis søkeren har innsyn i sak, vil søkeren få informasjon om at hele eller deler av søknaden er trukket
Hvis søkeren har innsyn i sak, vil søkeren få informasjon om at hele eller deler av søknaden er trukket