Andelen som foretrekker å søke på nav.no framfor papir varierer i de kommunene der det er mulig å søke digitalt. I pilotkommunene er andelen digitale søknader foreløpig rundt 35 prosent, men er stigende.

Tilbakemeldinger fra brukerne som har valgt å søke digitalt er positive. «Digitalt er bedre – da kan jeg se det når som helst og hvor som helst, alltid tilgjengelig» - sitat fra bruker.

-Innbyggerne i Hamar fikk muligheten fra slutten av januar. -Vi valgte å markedsføre dette for brukerne allerede fra start, og nå velger over halvparten å søke fra nett. Dette gir raskere og bedre oversikt når vi skal behandle søknadene og bedre grunnlag for oppfølging og dialog med søkerne, sier NAV-leder i Hamar Hanne Sofie Holmen.

I løpet av 2019 vil Prosjekt Digisos også lansere digitale innsynsløsninger, hvor brukere kan følge med på status i egen sak og tidspunkt for eventuell utbetaling. Det planlegges etter hvert å  utarbeide en digital dialog, hvor brukere kan kommunisere med sin veileder på NAV-kontoret.

Den digitale løsningen på sosialhjelpsområdet utvikles etter innsiktsarbeid med tilbakemeldinger og testing fra både søkere og NAV-medarbeidere.