Informasjons- og støttemateriell - opplæring for digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Informasjons- og støttemateriell til innføring og utvikling av digital søknad om sosialhjelp.

Informasjons- og støttemateriell - opplæring

Digital søknad og organisasjonsutvikling på NAV-kontoret (pdf)

Introduksjon til digital søknad - leder- og medarbeiderpakke (pdf)

Opplæringsversjon digital søknad (testmiljø)

Sjekk om bruker er digital - opplæringspakke (ppt)

Hvordan laste opp dokumentasjon/vedlegg? Informasjon til bruker - pdf

Informasjonsfilmer

Animasjonsfilm for brukere - introduksjon "Slik søker du sosialhjelp på nett".

Animasjonsfilm - Prosjekt Digisos digitaliserer økonomisk sosialhjelp (varighet 1,56 min)

Film om Digisos - Digitaliseringsstrategien for Norge, bedre innbyggertjenester.

Informasjon til innbyggerne

Forslag informasjonsbrev til innbyggere/brukere

Forslag til tekst til kommunens nettside - nyheter

Forslag til pressemelding - lokalmedia

Budskapsnotat - media

Annet informasjonsmateriell

Presentasjon til infoskjermer widescreen pdf

Presentasjon til infoskjermer ppt

Digisos visittkort kan bestilles via NAVET (Kommunikasjon og design - Printsenteret).

Til inspirasjon - erfaringer fra andre

Inspirasjonsbasen

Spørsmål om informasjons- og støttemateriell

digisos@nav.no