Informasjon om innsynsløsningen

  • status på søknaden saksbehandlingen
  • åpne forvaltningsbrev og vedtak som NAV-kontoret har sendt 
  • se oversikt over dokumenter som må ettersendes
  • se søknaden og vedlegg som er sendt inn 
  • sende inn annen dokumentasjon som søkeren mener er relevant for saken under «Dine vedlegg» 
  • sjekke utførte utbetalinger under «Dine utbetalinger»
  • se historikken