Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Digisos er et samarbeid mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utvikling av digitale tjenester for sosialhjelpsområdet på nav.no.

Spørsmål og svar - digital søknad sosialhjelp

Svar på de meste stilte spørsmål er delt i tre kategorier; generelle spørsmål, brukerrettede spørsmål og spørsmål om digital søknad. Spørsmål om innføringsløpet finner du i håndboka.

Til inspirasjon - tips og erfaringer fra andre

Her finner du ti smarte grep om hvordan få flere til å velge å søke på nett samt inspirasjon fra noen NAV-kontor. Eksempler på nyhetssaker, gode sitater samt spørsmål til organisasjonsutvikling.

Deltagende kommuner

Disse kommuner har hittil tatt i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Oversikt over nye kommuner med planlagt påkoblingsdato til nav.no fra 2020.