Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)

Digisos er et samarbeid mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utvikling av digitale tjenester for sosialhjelpsområdet på nav.no.

Til kommuner som vil ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Informasjon om hvordan ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Håndbok i innføring.

Publisert: 18.10.2018 | Sist endret: 08.02.2021

Spørsmål og svar - digital søknad sosialhjelp

Svar på de meste stilte spørsmål er delt i tre kategorier; generelle spørsmål, brukerrettede spørsmål og spørsmål om digital søknad. Spørsmål om innføringsløpet finner du i håndboka.

Publisert: 12.02.2019 | Sist endret: 01.09.2020

Til kommuner som vil ta i bruk innsynsløsningen

Innsynsløsningen gir søkeren blant annet mulighet til å sjekke status i saken sin, lese brev og vedtak, samt sjekke utbetalinger på Ditt NAV. Flere kommuner som allerede bruker digital søknad om økonomisk sosialhjelp, kan nå ta i bruk innsynsløsningen i Digisos. Her er informasjon om hvordan komme i gang når kommunene ønsker å koble seg på.

Publisert: 06.07.2020 | Sist endret: 08.02.2021

Informasjons- og støttemateriell - opplæring for digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Informasjons- og støttemateriell til innføring og utvikling av digital søknad om sosialhjelp.

Publisert: 05.04.2019 | Sist endret: 22.03.2021

Til inspirasjon - tips og erfaringer fra andre

Her finner du ti smarte grep om hvordan få flere til å velge å søke på nett samt inspirasjon fra noen NAV-kontor. Eksempler på nyhetssaker, gode sitater samt spørsmål til organisasjonsutvikling.

Publisert: 03.05.2019 | Sist endret: 19.02.2021