Boligsosialt arbeid

 • Se veiviseren.no, en digital verktøykasse for boligsosialt arbeid
 • Hjelp fra midlertidig til varig bolig
 • Hjelp til skaffe egnet bolig 
 • Forhindre utkastelser
 • Gi oppfølging og tjenester i hjemmet
 • Sikre god styring og målretting av arbeidet
 • Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
 • Planlegge for gode bomiljøer
 • Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø.
 • Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold skal ikke vare mer enn tre måneder.
 • Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres.