KAPITTEL 4. Tjenester til ungdom som mottar ettervernstiltak

  • Hvem har ansvar for å følge opp ungdom som mottar ettervernstiltak?
  • Skal alle ungdommer som har kontakt med barnevernet bli brukere av NAV-kontoret?
  • Hva med ungdom som selv oppsøker NAV-kontoret uten at barneverntjenesten er informert?
  • Skal barneverntjenesten eller NAV-kontoret bistå ungdommen med etablering i egen bolig?
  • Hva hvis ungdommen ønsker å etablere seg i kommunen hvor vedkommende har bodd på institusjon eller i fosterhjem?