KAPITTEL 3. Tjenester til familier i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon

  • Er det barnverntjenesten eller NAV-kontoret som har ansvar for å følge opp familier i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon?
  • Skal barneverntjenesten henvise familier som har behov for økonomiske ytelser til NAV-kontoret?
  • Skal familier fortsette å ha kontakt med barnevernet når familiens behov kun er knyttet til økonomi?
  • Skal barneverntjenesten eller NAV-kontoret dekke utgifter til fritidsaktiviteter?
  • Skal barneverntjenesten eller NAV-kontoret dekke utgifter til barnehage og skolefritidsordning (SFO)?