2.2 Taushetsplikt og samtykke

  • Oppmerksomhetsplikt om forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.
  • Opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel.
  • Opplysningsplikt til barneverntjenesten etter pålegg fra barneverntjenesten.