1.1 Barnevernets ansvar og oppgaver

  • å jobbe forebyggende
  • gi råd og veiledning
  • gjennomgå bekymringsmeldinger
  • foreta undersøkelser
  • treffe vedtak om hjelpetiltak og akuttvedtak
  • forberede saker for fylkesnemnda
  • godkjenne fosterhjem
  • følge opp barn som er plassert      utenfor hjemmet