Fattigdom og levekår i Norge, statistikk og analyse