NAVs ansvar og oppgaver på fattigdomsområdet

Følgende tiltak er innenfor NAVs ansvarsområde: