De aller fleste som mottar utbetalinger fra NAV er ærlige. Velferdssystemet i Norge er basert på tillit. Det betyr at NAV skal vurdere og gjøre vedtak om utbetaling ut fra den informasjonen brukeren selv gir.

Brukeren på sin side har en lovpålagt plikt til å gi korrekte opplysninger om bosituasjon, helse, arbeid, inntekt eller andre forhold som kan påvirke retten til eller størrelsen på utbetalinger fra NAV.

Hva er trygdesvindel?

Trygdesvindel er når en bruker bevisst gir feil opplysninger og dermed får for mye utbetalt. Når det er mistanke om slikt utreder NAV saken, og hvis vi mener å kunne bevise at handlingen er gjort bevisst, anmelder vi brukeren. Slike saker ender også med et krav om tilbakebetaling.

NAV avdekker trygdesvindel gjennom ordinær saksbehandling, samarbeid med andre etater, samkjøring av registre, og gjennom tips fra publikum.

Tipse NAV om trygdesvindel?

NAV tar imot tips om trygdesvindel. Man kan velge å gi tips anonymt eller være åpen om sin identitet. Hvis du tipser NAV, får du ikke tilbakemelding om videre behandling av saken.

Ta kontakt på telefonen under. Du vil bli satt over til en person som jobber med dette området.

Tlf.: 406 49 113 Åpningstid kl. 09.00–15.00