Målgruppe

Ungdom i alderen 15-24 år med alle typer psykiske helseproblemer, og som har falt ut, eller er i ferd med å falle ut, av skole eller arbeid. 

Innhold og formål

NAV har gjennomført en kartlegging av hvilke tilbud som finnes for målgruppen. Kartleggingen viser at det finnes et bredt spekter av prosjekter og NAV er involvert i mange av disse. NAV arbeider nå med å spre kjennskap til disse prosjektene og tilbudene, for å inspirere flere kommuner til å starte liknende prosjekter eller videreutvikle eksisterende satsinger. 

Fellesnevneren for de gode prosjektene er godt tverrfaglig samarbeid mellom NAV og skole, Oppfølgingstjenesten og andre viktige aktører, slik som kommunen og lokalt næringsliv, for å sikre et helhetlig opplegg. Dette bidrar til å øke sjansene for at ungdommene går tilbake til skolen eller kommer i arbeidsrettet aktivitet 

NAV har utarbeidet et inspirasjonshefte kalt «Ingen kan alt, alle kan noe». Her blir noen eksempler på gode og vellykkete prosjekter og tilbud presentert, til inspirasjon for andre. Heftet kan du laste ned under Relatert  informasjon.

Du kan kontakte NAV i ditt fylke for mer informasjon.