Hva er en arbeidsgiverlos?

Arbeidsgiverlosen har særskilt kompetanse på psykisk helse og arbeid. Losen skal være en støtte til arbeidsgivere der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og inkludere nye medarbeidere.

Arbeidsgiverlosen har særskilt kompetanse på psykisk helse og arbeid. Losen skal være en støtte til arbeidsgivere der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og inkludere nye medarbeidere.

Hvem kan få tilbudet?

Arbeidsgiverlosen er et supplement til tjenestetilbudet fra NAV Arbeidslivssenter.

Arbeidsgiverlosen er et tilbud til arbeidsgivere. Se den fylkesvise oversikten over Arbeidsgiverloser. 

Hva kan arbeidsgiverlosen bidra med?

Arbeidsgiverlosen har kompetanse om arbeid og psykisk helse og kan veilede ledere om hvordan gjennomføre tilrettelegging og samtaler med ansatte som sliter med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer.

Se muligheter i enkeltsakene

Arbeidsgiverlosen kan

  • bistå ledere i konkrete saker for å finne gode løsninger for alle parter
  • tilføre kompetanse til ledere og andre samarbeidspartnere om hvordan tilrettelegge for å opprettholde eller forbedre arbeidsevnen og trivsel for den enkelte

Heve kompetansen hos ledere, tillitsvalgte og verneombud

Arbeidsgiverlosen kan

  • gjennomføre undervisningsopplegg om arbeid og psykisk helse, blant annet  «Sees i morgen!» for leder, tillitsvalgte og verneombud
  • bistå i bedriftsinterne prosesser i samarbeid med andre rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter

Målet med kompetansehevingstiltakene er å skape trygghet og motivasjon i virksomheten til å arbeide med økt inkludering i arbeidslivet.

Informasjon og veiledning om samarbeidsaktører

Arbeidsgiverlosen skal samarbeide tett med øvrige NAV-ansatte som kan gi bistand i saken. Arbeidsgiverlosen kan også bidra med kunnskap om andre sentrale aktører som brukerorganisasjoner, helsevesen og bedriftshelsetjeneste.

Informasjon om NAVs virkemidler og tiltak

Arbeidsgiverlosen kan være med å formidle kunnskap og gi veiledning og råd om NAVs virkemidler og tiltak som kan være relevante for personer med psykiske helseproblemer.

Hvor finnes tilbudet?

Se kontaktinformasjon til de fylkene som har en arbeidsgiverlos, under Relatert informasjon.