Hva er en arbeidsgiverlos?

  • bistå ledere i konkrete saker for å finne gode løsninger for alle parter
  • tilføre kompetanse til ledere og andre samarbeidspartnere om hvordan tilrettelegge for å opprettholde eller forbedre arbeidsevnen og trivsel for den enkelte
  • gjennomføre undervisningsopplegg om arbeid og psykisk helse, blant annet  «Sees i morgen!» for leder, tillitsvalgte og verneombud
  • bistå i bedriftsinterne prosesser i samarbeid med andre rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter