Kom på rett kurs med «Sees i morgen!»

 • kunnskap om faresignalene (hva konkret bør du være oppmerksom på)
 • åpenhet og kunnskap om psykisk helse
 • innsikt i hvorfor arbeid er viktig for å opprettholde og bedre den psykiske helsen
 • kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse og hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen
 • Arbeid og psykisk helse
 • Psykisk helse angår oss alle!
 • Snakk om det – samtalen om psykisk helse
 • Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg
 • Litt for mye, litt for ofte...? - om problematisk bruk av rusmidler og spill i arbeidslivet
 • arbeidsgivere
 • ledere med personalansvar
 • verneombud
 • tillitsvalgte i alle typer virksomheter
Vinduspussere

Fakta