Kom på rett kurs med «Sees i morgen!»

Sees i morgen har som hovedmål å gi deg som er arbeidsgiver, tillitsvalgt eller verneombud mer kunnskap om hvordan møte medarbeidere som har psykiske helseproblemer. Det er en serie på 5 ulike kurs som holdes i hele landet.

Sees i morgen har som hovedmålsetting å gi deg som er arbeidsgiver mer kunnskap om hvordan du kan møte medarbeidere som har psykiske helseproblemer. Det er en serie på 5 ulike kurs som holdes i hele landet.

«Sees i morgen!» skal bidra til

 • kunnskap om faresignalene (hva konkret bør du være oppmerksom på)
 • åpenhet og kunnskap om psykisk helse
 • innsikt i hvorfor arbeid er viktig for å opprettholde og bedre den psykiske helsen
 • kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse og hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen

Når du kan mer om psykisk helse, blir det lettere å snakke med og tilrettelegge for en medarbeider som sliter. Det kan bidra til at han eller hun blir værende i jobb.

Kurspakken består av flere temakurs

 • Arbeid og psykisk helse
 • Psykisk helse angår oss alle!
 • Snakk om det – samtalen om psykisk helse
 • Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg
 • Litt for mye, litt for ofte...? - om problematisk bruk av rusmidler og spill i arbeidslivet

Kurspakken inneholder også flere Webinar. Meld deg på kurs nedenfor, eller se tidligere innspilte webinar på Vimeo.

Kursene retter seg primært mot

 • arbeidsgivere
 • ledere med personalansvar
 • verneombud
 • tillitsvalgte i alle typer virksomheter

Kursene er gratis og kan tilbys som webinar eller til prioriterte bedrifter som en del av en IA-prosess fra NAV.

Meld deg på kurs

 

Vinduspussere

 

Fakta

NAV har i samarbeid med partene i arbeidslivet og brukerorganisasjonene utviklet kurspakken «Sees i morgen!»