Arbeidsområder i NAV

  • Motivere og veilede brukeren i selvbetjeningstjenester på nav.no. 
  • Avklare, veilede og følge opp ulike brukere. Veiledning kan foregå både individuelt og i grupper: Gi bistand til jobbsøk og hjelp med utfylling av CV og søknader. Følge opp sykefravær. Vurdere brukers behov og arbeidsevne. Legge planer sammen med brukere. Iverksette tiltak eller virkemidler.
  • Gi økonomisk rådgivning og utbetaling av økonomisk sosialhjelp m.m. Være i kontakt med arbeidsgivere og samarbeidspartnere.
  • Koordinere komplekse saker og samarbeide med andre offentlige etater og private aktører.