Lønnskompensasjon og refusjon

Eg har ikkje søkt, det var arbeidsgivar som meldte inn Vi utbetaler i løpet av 5-7 verkedagar
Eg har ikkje søkt, arbeidsgivar har sendt inn ei melding om feil i utbetalinga Svartida er opp til 8 månader
Eg har søkt sjølv, og arbeidsgivar hadde rapportert inn opplysningar (automatisk behandla søknad) Vi utbetaler i løpet av 5-7 verkedagar
Eg har søkt sjølv, og la inn alle opplysningane sjølv (manuelt behandla søknad) Svartida er opp til 3-5 månader
Eg har sendt ei melding om feil i utbetalinga Svartida er opp til 8 månader
Svartida er uavklara
Eg har fått for mykje utbetalt
Vi meldte inn dei nødvendige opplysningane (automatisk behandling). NB: Siste frist for å søke om refusjon var 31. august. Vi utbetaler i løpet av 5-7 verkedagar
Vi har sendt ei melding om feil i utbetalinga Svartida er opp til 8 månader
Vi har sendt ei klage  Svartida er uavklara