Lønnskompensasjon og refusjon

Her finn du informasjon om forventa svartid når du har søkt om lønnskompensasjon og refusjon. 

Svartid for permitterte

Svartida varierer ut frå korleis du søkte om lønnskompensasjon, og om det er ei melding om feil eller klage. 

Korleis søkte du? 

Svartid

Eg har ikkje søkt, det var arbeidsgivar som meldte inn Vi utbetaler i løpet av 5-7 verkedagar
Eg har ikkje søkt, arbeidsgivar har sendt inn ei melding om feil i utbetalinga Svartida er opp til 8 månader
Eg har søkt sjølv, og arbeidsgivar hadde rapportert inn opplysningar (automatisk behandla søknad) Vi utbetaler i løpet av 5-7 verkedagar
Eg har søkt sjølv, og la inn alle opplysningane sjølv (manuelt behandla søknad) Svartida er opp til 3-5 månader
Eg har sendt ei melding om feil i utbetalinga Svartida er opp til 8 månader

Eg har sendt ei klage  

Svartida er uavklara
Eg har fått for mykje utbetalt

Svartida er uavklara

Sjå informasjon om
frivillig tilbakebetaling

Svartid for arbeidsgivarar

Svartida varierer ut frå om det er innmelding av opplysningar, melding om feil eller klage. 

Korleis søkte de? 

Svartid

Vi meldte inn dei nødvendige opplysningane (automatisk behandling). NB: Siste frist for å søke om refusjon var 31. august. Vi utbetaler i løpet av 5-7 verkedagar
Vi har sendt ei melding om feil i utbetalinga Svartida er opp til 8 månader
Vi har sendt ei klage  Svartida er uavklara