Lønnsgaranti

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser og saksbehandlingstidene vil endre seg. Det er spesielt vanskelig å beregne saksbehandlingstid på dagpenger. Vi prioriterer å behandle alle henvendelser, og vil fremover ikke sende brev om forlenget saksbehandlingstid. Vi ber om at du er tålmodig. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.