Lønnsgaranti

Her finner du informasjon om forventet svartid når du har søkt lønnsgarantidekning. Svartid regnes fra NAV Lønnsgaranti har mottatt søknaden fra bostyrer.

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser og saksbehandlingstidene vil endre seg. Det er spesielt vanskelig å beregne saksbehandlingstid på dagpenger. Vi prioriterer å behandle alle henvendelser, og vil fremover ikke sende brev om forlenget saksbehandlingstid. Vi ber om at du er tålmodig. Se hvordan du kan komme i kontakt med NAV.

 

Bostyrer sender som regel inn søknader fra flere ansatte i samme konkursbo samlet. Dette innebærer at NAV Lønnsgaranti behandler flere søknader i samme konkursbo samtidig. Noen av søknadene er mer tidkrevende å behandle enn andre. NAV oppfordrer derfor bostyrer til å skille ut de enkle søknadene og sende oss dem først.

Det er viktig at du fyller ut søknadskjemaet så fullstendig som mulig. Det er også viktig at du gir bostyrer melding med en gang hvis opplysninger du har gitt har endret seg, for eksempel adresse og skatt- og inntektsforhold.

Søknader som krever lite kontroll blir behandlet innen 2 måneder. Mange av disse blir behandlet innen 2 til 3 uker.

Søknader som krever grundigere undersøkelser blir behandlet innen 10 til 12 måneder. For klagesaker er målsettingen en behandlingstid innenfor 8 måneder. Unntaksvis kan det gå lenger tid.

Hvis det mangler opplysninger eller dokumentasjon i saken, vil det gå lenger tid før vi kan fatte vedtak eller ferdigbehandle klagen.

NAV tar forbehold om at saksbehandlingstiden kan bli lenger enn det som er opplyst ovenfor hvis antall konkurser øker betydelig.