Du kan kontakte personvernombudet per

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.