Er du personbruker hos NAV skal du ikke henvende deg til NAV via e-post eller faks. Skal du gi beskjed om endringer som har betydning for saken og oppfølgingen din fra NAV, kan du bruke Skriv til oss. Du kan også kontakte NAV på telefon

Generelt om e-post, faks og sikkerhet

  • Arbeids- og velferdsetaten behandler e-post og faks på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til personvern, taushetsplikt, journalføring og offentlighetsloven.
  • Henvendelser via e-post og faks skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger slik som fødselsnummer eller personnummer.
  • Vanlig e-post er usikret og ukryptert. Send derfor ikke sensitiv eller taushetsbelagt informasjon, for eksempel opplysninger om helseforhold eller diagnoser.
  • Spørsmål om utlevering av personopplysninger vil ikke bli besvart per e-post eller faks.
  • Mye av saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten krever at du bruker riktig skjema med signatur fra den saken gjelder. Ordinær e-post eller faks kan ikke brukes til slike formål.
  • Hvis det er nødvendig for forsvarlig saksbehandling, kan Arbeids- og velferdsetaten sende beskjed om at en henvendelse må sendes som brev i posten eller gis ved personlig fremmøte.

Les mer på nav.no/personvern