Personvern og sikkerhet på nav.no

Vi lagrer ikke personopplysninger om deg på de åpne sidene på nav.no. På nav.no brukes informasjonskapsler (cookies).

Vi lagrer ikke personopplysninger om deg på de åpne sidene på nav.no og tilhørende subdomener. Når du er logget inn og bruker en av tjenestene der, blir personopplysningene dine behandlet på en sikker måte etter kravene i personopplysningsloven.

Informasjonskapsler

På nav.no og tilhørende subdomener brukes informasjonskapsler ("cookies") både på åpne og innloggede sider. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom "innstillinger", "sikkerhet" eller liknende. Informasjonskapsler inneholder ikke personopplysninger og er ingen sikkerhetsrisiko for deg. Hvis du slår av informasjonskapsler i nettleseren din, vil ikke alle tjenester virke som de skal.

Vi bruker opplysninger fra informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen og innholdet. Når du besøker nav.no, sender nettleseren din opplysninger til NAVs systemer. For hver side du åpner lagres opplysninger om hvilken side du er på, hvilken side du kommer fra og går til, hvilken nettleser du bruker, om du bruker PC eller mobile løsninger m.m. Slik kan vi forbedre flyten og opplevelsen for alle som bruker nettsiden.

Opplysningene brukes bare til å kartlegge hvordan og hvor mye nav.no brukes, men uten å identifisere IP-adresser. Vi bruker verktøyene Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager, Amplitude og Hotjar i analysearbeidet.

Innlogging på nav.no

Innlogging med ID-porten. Du kan logge inn på nav.no gjennom den offentlige ID-porten med MinID eller BankID. De fleste digitale tjenestene i NAV krever at du logger inn med det høyeste sikkerhetsnivået, det vil si BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Hvis du har logget inn med MinID og går til en tjeneste som krever høyeste nivå, får du beskjed om dette.

Hvis du logger inn og ikke er aktiv på 15 minutter, må du logge inn på nytt for å ivareta sikkerheten. Du vil få meldingen "Du har vært inaktiv for lenge. Du må starte prosessen på nytt." I tjenesten Din pensjon kan du være inaktiv i 30 minutter før du må logge inn på nytt. 

Arbeidsgivere logger inn i NAVs tjenester på nav.no og Altinn via ID-porten med BankID-nivå. 

Tjenester på nav.no

Når du logger inn på nav.no, kommer du til en oversikt - Ditt NAV. Her finner du digitale tjenester og søknader. De generelle personvernreglene i NAV gjelder alle aktiviteter og opplysninger du gir fra deg når du har logget inn på nav.no.

Når du går inn i en enkelt tjeneste, kan du møte tekster underveis som handler om opplysninger som NAV henter inn, eller opplysninger du gir fra deg. Eksempel:

I en oppfølgingstjeneste for sykefravær får du beskjed om ikke å skrive sensitive opplysninger i et felt fordi arbeidsgiveren din kan lese dette.

I noen tjenester kan du møte en tekst med brukervilkår som du må godta for å få lov til å bruke tjenesten. Slike brukervilkår vil variere med tjenesten. Du kan få informasjon om hvordan tjenesten fungerer, hva vi krever av deg eller valg du må gjøre og forstå konsekvensen av. Brukervilkår kan også inneholde informasjon om nødvendige opplysninger som vi vil innhente fra andre instanser og der vi må ha ditt samtykke.  

Sikker digital kommunikasjon med NAV. All digital kommunikasjon du har med NAV når du har logget inn er sikker, uansett hvordan du har logget inn. I tjenesten «Send beskjed til NAV» kan du sende enkle beskjeder til NAV som gjelder inntekt, familiesituasjon eller annet som har betydning for saken din og det du får utbetalt. I den digitale aktivitetsplanen kan du ha dialog med veilederen på NAV-kontoret om jobbaktiviteter og oppfølging fra NAV.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende taushetsbelagt og sensitive opplysninger i e-post til NAV. Det er fordi vanlig e-post som sendes via Internett ikke er godt nok sikret. Uvedkommende kan lese eller overvåke e-post-utvekslingen. Du kan heller ikke være trygg på hvem som i realiteten er avsender eller mottaker. Bruk i stedet de kanalene vi har nevnt ovenfor.

Javascript. De innloggede tjenestene på nav.no virker bare i nettlesere som støtter Javascript. Det er små programfiler som gjør at tjenesten virker som den skal. Hvis du får melding om at Javascript ikke er aktivert, kan du slå på gjennom "innstillinger", "sikkerhet" e.l. 

Navigasjon i skjemaer. Når du fyller ut et skjema på nav.no, bør du bruke knappene eller lenkene i skjemaet for å gå fram og tilbake i skjemaet. Unngå fram- og tilbakeknappene i nettleseren, det kan noen ganger føre til at data blir lagret to ganger.

Personopplysninger i chat og chatbot

Når du chatter med NAV, blir chatten automatisk lagret. Det gjør vi for statistikk og læring, slik at vi kan utvikle tjenesten. 

  • Når du snakker med chatbot Frida, skal du ikke skrive inn personopplysninger. 
  • Når du snakker med en veileder, må du avtale med veilederen og logge inn med bankID før du skriver inn personopplysninger.

Her finner du informasjon om lagring av opplysninger i chatten: 

Chatbot

  • Samtalen med chatbot Frida blir lagret anonymt i 12 måneder.
  • Hvis du har skrevet inn personopplysninger som navn, personnummer, telefonnummer og e-postadresse, blir det skjult i samtaleloggen. 

Chat med en veileder

  • Chat med en veileder blir lagret i 15 dager. Unntaket er chat om sosiale tjenester, som blir slettet senest 15 minutter etter at chatten er avsluttet.
  • Hvis du identifiserer deg med bankID og samtalen har betydning for saken din, blir samtalen også lagret i saksmappen din.  

I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan NAV oppbevarer personopplysninger.