NAV utlever kun personopplysninger til andre når vi har lovhjemmel for det, for eksempel til Skatteetaten, Lånekassen, UDI og andre pensjonskasser. Du kan lese mer om personvern i personvernerklæringen

Søknader til NAV

Noen søknader er digitale. Da får du informasjon underveis i søknaden om hvilke opplysninger vi henter inn eller deler med andre. For andre type søknader på nav.no, kan du i temaoversikten under se hvordan vi henter inn, bruker og deler personopplysninger.

Velg temaområde og klikk på oversikten (pdf). Opplysninger vi henter inn eller deler, ser du i kolonnene lengst til høyre.

  • Uten arbeidSe oversikt (dagpenger, tiltakspenger, tilleggsstønader, kurs, lønnsgaranti m.fl.)
  • Arbeid, helse og sykdomSe oversikt (arbeidsavklaringspenger, sykepenger, grunn- og hjelpestønad, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, yrkesskade, uføretrygd, tilleggsstønader m.fl.)
  • FamilieSe oversikt (barnebidrag og bidragsforskudd, barnetrygd, enslig mor eller far, kontantstøtte, foreldrepenger, omsorgspenger, tilleggsstønader m.m.)
  • PensjonSe oversikt (alderspensjon og avtalefestet pensjon, barn som har mistet en eller flere av foreldrene, forsørgingstillegg, gjenlevendepensjon, tilleggsstønader m.fl.) 
  • Hjelpemidler og tilretteleggingSe oversikt (bestillingsordningen, bevegelse, bil, hørsel, syn, ortopediske hjelpemidler, reiseutgifter m.fl.)
  • DødsfallSe oversikt (gjenlevende ektefelle, partner/samboer, barn som har mistet én eller begge foreldrene, gravferdsstønad og båretransport m.fl.)
  • Til eller fra NorgeSe oversikt (vurdere og avgjøre rettigheter etter folketrygdloven. Beregne avgifter.)