Privat arbeidsformidling og leie av arbeidskraft

Krav til privat arbeidsformidling, og utleie og innleie av arbeidskraft:

Privat arbeidsformidling

Virksomheter som driver med privat arbeidsformidling må oppfylle krav i arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøloven.

Utleie og innleie av arbeidskraft

Virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft må oppfylle visse krav i arbeidsmarkedsloven og arbeidsmiljøloven.