Er du tiltaksarrangør eller verksemd som skal ha betalt frå NAV?

Som hovudregel skal eit skjema for refusjonskrav gje grunnlag for handsaming av refusjonsutbetaling for arbeidsmarkedstiltak.

Dette må bli sendt i posten til NAV. Adressa som skjemaet skal bli sendt til står på fyrstesida som høyrer til skjemaet. 

Skriv ut skjemaet for refusjonskrav frå nav.no, og send dette til oss i posten.