På sikt er målet at både leverandør og NAV kan hente ut gevinster som reduserte kostnader, mindre ressursbruk og redusert behandlingstid. Løsningen vil sikre god kvalitet og mer effektiv fakturahåndtering.

Viktig for leverandører til NAV

  • En forutsetning for at den maskinelle flyten skal fungere, er at bestillers referanse er påført fakturaen
  • Fakturaer med ugyldig eller manglende referanse må slettes
  • Informasjon om hvordan du som leverandør går frem for å levere elektronisk faktura, finner du på anskaffelser.no