I våre anskaffelser jobber vi stadig med å utvikle krav og kriterier til miljø og sosialt ansvar, i samarbeid med andre kompetansemiljøer og leverandører. I tillegg følger vi opp leverandører og kontrakter, og retter oppmerksomhet mot risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og miljøbelastning.

Miljø i anskaffelser

Som en av landets store innkjøpere, arbeider NAV kontinuerlig med å ta hensyn til miljø i våre anskaffelser og i driften av vår virksomhet.

  • NAV har utviklet interne retningslinjer for miljø som skal følges i alle anskaffelser.
  • NAV arbeider med energiledelse etter mal fra NS-ISO 50001 Energiledelse for oppfølging av energibruken i våre bygg.
  • NAV fører et årlig CO2-regnskap for etatens virksomhet. Per 2017 føres det regnskap over flyreiser, avfall og energibruk i bygg.
  • NAV tar hensyn til byggenes energiklasse i evaluering av nye leiekontrakter.

Sosialt ansvar i anskaffelser

NAV arbeider kontinuerlig med å ta hensyn til sosialt ansvar i våre anskaffelser. NAV følger opp leverandører og kontrakter med risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, og stiller hensiktsmessige krav.

  • NAV vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter i alle anskaffelser
  • NAV benytter kontraktsvilkår for etisk ansvarlig handel i alle sentrale avtaler om varekjøp, samt ved lokale vareanskaffelser med antatt verdi over 10 millioner kroner

Se også: