1.0 Avtaleparter - eiere

Hva omhandler punktet:Hvem som er avtaleparter, oftest representert ved rådmann i kommunen/vertskommunen og direktør for NAV fylke. Under dette punktet fremkommer også hvilket NAV-kontor den spesifikke avtalen gjelder for, og hvilke kommuner som er omfattet av avtalen. Dersom kommunen delegerer sin myndighet til en vertskommune, skal avtalen inngås med vertskommunen.

Til vurdering:

  • Har din kommune delegert myndighet til en vertskommune? Da skal partnerskapsavtalen inngås med vertskommunen.