5.0 Brukermedvirkning

  • Hvordan sikres brukermedvirkning, og kompetansen på brukermedvirkning?1