Hva omhandler punktet:

Samarbeidet mellom eierne; kommune og stat, må fungere godt for at NAV-kontoret skal gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Formålet med partnerskapsavtalen er å formalisere rammer og samarbeidet mellom eierne. Partnerskapsavtalen skal bidra til styrket samarbeid om felles mål for NAV-kontoret. I partnerskapsavtalen kan det være naturlig å ta inn eiernes visjoner/verdier. Lokale mål som legges til grunn for samarbeidet kan føres under dette punktet i avtalen.

Til vurdering:

  • Ivaretar dere gjennom avtalen det felles samfunnsoppdraget; flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad?
  • Er dere enige om felles mål for NAV-kontoret?
  • Har dere visjoner/verdier dere vil ta inn i avtalen?
  • Er det utarbeider felles virksomhetsplan for NAV-kontoret?