Veileder til partnerskapsavtalen

  • Lokal partnerskapsavtale
  • Samarbeidsavtale om drift og forvaltning av eiendom
  • Andre typer samarbeidsavtaler med eksterne samarbeidsparter
  • Hva er samarbeidsorganets ansvar og hva er NAV-kontorets ansvar?
  • Hvordan utøves samarbeidet?
  • Hvordan avklares eventuelle uklarheter i forhold til ansvar og utøvelse?
  • Hvordan og hvor ofte evalueres avtalen?