Det lokale partnerskapet har handlefrihet til å finne løsninger for NAV-kontoret som er tilpasset lokale behov og utfordringer. Det gjelder, for eksempel, hvilke kommunale tjenester som skal legges inn i NAV-kontoret, og hvordan kontoret skal ledes (kommunal leder, statlig leder, eller todelt ledelse for kontoret).

Hvilke sosiale tjenester som tilbys er opp til det lokale partnerskapet å avgjøre. I følge Lov om sosiale tjenester i NAV skal kontoret som minimum tilby:

  • økonomisk sosialhjelp
  • kvalifiseringsprogrammet
  • generell rådgivning og veiledning
  • økonomisk rådgiving
  • individuell plan
  • midlertidig husvære