All informasjon i denne artikkelen gjelder også fylkeskommuner.

Refusjonene gjelder sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger. Nedenfor beskriver vi hva kommunen må gjøre for at refusjonene fra NAV blir utbetalt til riktig mottaker. 

Det er bare nødvendig å gjøre det som blir beskrevet i de tilfellene der en ansatt får en ytelse fra NAV som strekker seg over årsskiftet. Har dere ansatte som får avsluttet sin ytelse før årsskiftet, eller som påbegynner en ytelse etter årsskiftet, gjør dere bare som før.

Hva menes med begrepet virksomhet?

En virksomhet er en av aktivitetene som hovedenheten - i dette tilfellet kommunen - driver. Det kan for eksempel være en barnehage, et sykehjem eller en skole. I dagligtale snakker man gjerne om tjenestesteder eller arbeidssteder. Her kaller vi det konsekvent virksomhet.

 • Alle virksomheter i en kommune har et virksomhetsnummer, også ofte kalt «organisasjonsnummer på virksomhetsnivå».
 • Kommunen, eventuelt organisasjonsleddet på nivået over virksomhetene, har et juridisk organisasjonsnummer.

Er dere i tvil, kan dere sjekke kommunens nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret.

Mer om begrepet virksomhet

Hva gjelder for vår kommune?

Basert på Veiledning ved sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner har vi identifisert to hovedscenarier. Kommunene må kontrollere nøye hvilke virksomheter hos dere som faller inn under hvilket scenario:

Scenario 1: Virksomheten flyttes i sin helhet

Virksomheten med tilhørende arbeidsforhold flyttes i sin helhet fra en juridisk enhet til en annen, altså fra gammel til ny kommune. Den juridiske enheten som det flyttes til kan enten være en eksisterende juridisk enhet eller en ny.

Vi antar at dette scenariet vil være det mest vanlige og vil typisk gjelde for virksomheter som skoler og andre virksomheter som er knyttet til et geografisk sted.

Scenario 2: Virksomheten avvikles, og det opprettes en ny

Den opprinnelige virksomheten avvikles, og det opprettes en ny virksomhet som arbeidsforholdene flyttes til.

Dette scenariet kan inntreffe når sentrale funksjoner blir organisert på nytt. For eksempel vil det neppe være tre ulike sentraladministrasjoner for en ny kommune som består av tre tidligere kommuner.

 

 

Inntektsmelding kommunereform

 

 

Dette må dere gjøre som kommune

 1. Oppdatere Aa-registeret – gjelder uansett scenario. Se oppskrift på skattetaten.no/a-meldingen.
 2. Vurdere om det må sendes ny inntektsmelding til NAV - avhengig av scenario:

Scenario 1

Dere skal ikke sende ny inntektsmelding fordi tilhørigheten mellom virksomheten og arbeidsforholdet er uendret. Dere skal heller ikke sende ny inntektsmelding selv om den juridiske enheten på nivået over virksomheten, også kalt den opplysningspliktige, skulle endre seg. 

Scenario 2

Dere må sende nye inntektsmeldinger fordi forholdet mellom virksomheten og arbeidsforholdet er endret. Dere sender to inntektsmeldinger: 

 • Virksomheten som opphører (virksomhet A) må sende inntektsmelding for å avslutte utbetaling av refusjon til seg selv.
 • Ny virksomhet (virksomhet B) må sende inntektsmelding for å etablere utbetaling av refusjon til seg selv.

Disse to inntektsmeldingene må være sendt inn til NAV innen 10. januar 2020. Det er viktig at begge inntektsmeldingene sendes inn.

 • Dersom inntektsmelding fra virksomhet som opphører ikke kommer inn, kan ikke refusjonsforholdet avvikles.
 • Dersom inntektsmelding fra den nye virksomheten ikke kommer inn, kan ikke refusjonsforholdet for den nye virksomheten etableres, og det kan ikke komme oppgjørsrapport K27.

Hvis virksomhet A opphører, og NAV ikke får inntektsmelding fra virksomhet B, vil vi utbetale beløpet til arbeidstakeren. 

Begge inntektsmeldingene må med andre ord sendes inn for at det skal kunne utføres en korrekt overføring av refusjonsmottakere. Vi ser gjerne at de to inntektsmeldingene sendes inn rundt samme tidspunkt.

Se hvordan dere fyller ut inntektsmeldingene i scenario 2

Hvis virksomhetsnummeret avsluttes før inntektsmelding er sendt

Hvis det gamle virksomhetsnummeret er avsluttet før dere har rukket å sende inn en inntektsmelding med opphør av refusjon, kan den som tidligere hadde tilgang benytte «Se slettede enheter» i Altinn for å få endret inntektsmeldingen likevel. 

Etablering og endring av kontonummer

Dere melder selv inn nye kontonummer. Slik endrer dere kontonummer i Altinn.

Sykefraværsoppfølging: Hvilke endringer må dere gjøre i Altinn?

Kommunen trenger bare å gjøre punktene i fet skrift. Øvrige punkter er til orientering.

Scenario 1: Virksomhetsnummeret beholdes, juridisk organisasjonsnummer blir nytt

 • Søknader om sykepenger for sykmelding sendt før 1. januar 2020 blir sendt til samme virksomhetsnummer som før. Juridisk organisasjonsnummer i den tekniske meldingen (xml) vil være det gamle.
 • Kommunen må tildele tilganger til tjenesten i Altinn på nytt. 
 • Koblingen til nærmeste leder kan beholdes.
 • Sykmeldinger mottatt etter 1. januar 2020 vil reflektere nytt juridisk organisasjonsnummer.

Scenario 2: Virksomheten avvikles, alle ansatte blir knyttet til nytt virksomhetsnummer

 • Alle nye sykmeldinger som blir skrevet etter endringen av arbeidsforholdet, blir automatisk sendt til den nye virksomheten. Søknaden blir sendt dit sykmeldingen har blitt sendt. 
 • Kommunen må tildele tilganger til tjenesten i Altinn på nytt.
 • Nærmeste leder må meldes inn på nytt selv om det er den samme personen som er leder.
 • Sykmeldinger mottatt etter 1. januar 2020 vil sendes til nytt virksomhetsnummer, og den tekniske meldingen (xml) vil reflektere nytt juridisk organisasjonsnummer.

Les om hvordan dere tildeler tilganger i Altinn og hvordan dere melder inn nærmeste leder.

Søknader om sykepenger

Hvis virksomheten blir avviklet og alle ansatte blir knyttet til et nytt virksomhetsnummer (scenario 2):

Søknaden blir sendt dit sykmeldingen har blitt sendt. Handler søknaden om en sykmelding fra før virksomhetsoverdragelsen, må den arbeidsgiveren som skal ha refusjoner fra NAV, hente søknaden i Altinn. Postboksen til en enhet som opphører blir ikke slettet. Slettede enheter vil kunne sees av de som har roller og rettigheter i den slettede bedriften under «slettede» i Altinn, i bildet for «Alle aktører». 

Noen lønns- og personalsystem håndterer dette automatisk, hvis ikke må bedriften bruke Altinn-portalen i stedet.

Konsekvenser for oppgjørsrapport K27

Flytter dere hele virksomheten med alle ansatte, kommer oppgjørsrapportene som før.

Har dere ansatte på et slettet virksomhetsnummer eller juridisk organisasjonsummer, vil rapporten feile når NAV overfører den til Altinn. Følger dere oppskriften, vil dere unngå dette problemet.

NAVs arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36 - tastevalg 1.