Målene for omstillingen er

  • Styrking av arbeidsgiverrettede og individrettede tjenester
  • Bidra til ett NAV med større fokus på regional innovasjon og utvikling
  • En mer kostnadseffektiv organisasjon
  • Bidra til rom for større og mer robuste NAV-kontor

Nye fylkesorganisering i NAV og lokalisering er:

Benevnelse

Nytt navn fra 1.1.2019

Lokalisering

Fylke

NAV Agder (Aust- og Vest-Agder)

Arendal

Fylke

NAV Innlandet (Hedmark og Oppland)

Hamar

Fylke

NAV Møre og Romsdal

Molde

Fylke

NAV Nordland

Bodø

Fylke

NAV Oslo

Oslo

Fylke

NAV Rogaland

Stavanger

Fylke

NAV Troms og Finnmark

Tromsø

Fylke

NAV Trøndelag

Steinkjer

Fylke

NAV Vestfold og Telemark

Skien

Fylke

NAV Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Bergen

Region

NAV Vest-Viken

(NAV Buskerud og Asker og Bærum fra NAV Akershus)

Drammen

Region

NAV Øst-Viken (Østfold og resten av NAV Akershus, Romerike og Follo

Moss

Hva skjer i 2019?

Den regionale utviklingen vil i 2019 dreie seg om endringer på kommune- og kontornivå. Når kommuner slås sammen etableres også nytt felles NAV-kontor. Samtidig etableres mange vertskommunesamarbeid. Vertskommunesamarbeid innebærer at kommuner samarbeider om felles NAV-kontor. Samlet sett er ca. 180 NAV-kontor i en sammenslåingsprosess.