Gå til testene  og se NAV Lab.

Mer om NAV Lab

NAV inviterer brukere og andre interesserte til å være med på å utvikle nav.no. Gjennom tester og tilbakemeldinger kan du si hva du synes om ideer, skisser, konsepter og prototyper - lenge før de kommer på lufta.

Vi kommer til å publisere forskjellige tester. En typisk test kan være om en tekst er forståelig og om flyten i en tjeneste er god. En test vil ta cirka 5 minutter å gå gjennom. Deretter kan du velge om du vil svare på noen spørsmål.

Din tilbakemelding kan være gull verdt og gi oss verdifull innsikt som vi kan bruke når vi utvikler og forbedrer tjenester.