Møteplan og dagsorden for Sentralt brukerutvalg

Dato Tidspunkt Dagsorden med konklusjoner
11. februar   Dagsorden
25.mars   Dagsorden
27. mai   Dagsorden
28. oktober    
2. desember    
  • 4. juni: Ny virksomhetsstrategi for NAV. Første del av samarbeidet
  • September: Ny virksomhetsstrategi for NAV. Andre del av samarbeidet
  • September/oktober: Inkludering i et endret arbeidsmarked. Samarbeid; NAV, bedrifter og brukere/arbeidssøkere. 
kl. 12.00-15.00
 
   
 
 kl. 12.00-15.00
 kl. 12.00-15.00
 Kl. 12.00-15.00 
 Kl. 12.00-15.00  Dagsorden med konklusjoner 
kl. 09.00-12.00
kl. 12.00-15.00
kl. 12.00-15.00
kl. 12.00-15.00
kl. 12.00-15.00
kl. 12.00-15.00