Arbeidsgruppe brukermedvirkning består av seks representanter for brukerne, en av disse leder arbeidet, i tillegg til en NAV leder fra Telemark og en ansatt fra NAV Vestfold.

Fylkesdirektør i NAV Telemark og kommende regiondirektør for NAV i Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen,  tror fremtidens NAV vil preges mer og mer av interaksjonen med omgivelsene; både brukere, andre organisasjoner, samarbeidsparter og samfunnet.

Jeg har utfordret arbeidsgruppa til å tenke nytt og kanskje annerledes på brukermedvirkningen i NAV Vestfold og Telemark. Hvordan organiserer vi dette på systemnivå og hvordan får vi frem brukernes stemme og erfaringer inn i kontorene på en god og riktig måte – og spesielt hvordan vi greier å benytte brukerne og deres innspill i utvikling av våre tjenester.Sammenslåingen av Vestfold og Telemark skjer 1. januar 2020, mens NAV i Vestfold og Telemark etableres allerede 1. januar 2019.