NAVs omverdensanalyse ble publisert januar 2019 og tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2030 og hvilke konsekvenser de kan få for NAV.

Der går det blant annet fram at befolkningen trolig vil øke langsommere enn før som følge av lavere fødselstall og lavere innvandring, og det vil bli flere eldre. Aldringen gjør det mer krevende å sikre bærekraftige velferdsordninger og vil utfordre arbeids- og velferdspolitikken, samt gi kontinuerlig høye krav til effektivisering av offentlig sektor.

I kapittelet om NAVs vurdering av framtidsutsikter kan du også lese at:

  • Folk må trolig både skifte jobb hyppigere og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.
  • Digitaliseringen gir potensial for bedre samordning mellom NAV, arbeidsgivere, kommuner, utdannings- og helsesektoren.
  • Vi ønsker å flytte ressurser fra regionene til NAV-kontorene, som i mange tilfeller også blir større.
  • På IT-siden legger NAV opp til å kjøpe færre tjenester fra eksterne konsulenter og utvikle flere løsninger under eget tak.

Les mer i Vurdering av framtidsutsikter, kapittel 5 i Årsrapport 2018.