I 2018 ble det utbetalt 513,9 milliarder kroner for de ytelsene NAV forvalter/utbetaler inklusive utbetaling av ytelser på vegne av Statens Pensjonskasse. Det er en økning på 8,1 milliarder fra 2017.I kapittelet om årsregnskapet for 2018 kan du også lese at:

  • Områdene med størst utgiftsøkning er alderspensjon og uføretrygd, som har økt med henholdsvis 9,9 og 5,0 milliarder kroner.
  • Områdene med størst reduksjon er dagpenger og arbeidsavklaringspenger som har gått ned med henholdsvis 3,0 og 1,7 milliarder.
  • Etatens driftsbudsjett for 2018 var om lag 12,5 milliarder kroner, mot 12,1 milliarder i 2017. 69 prosent av driftsbudsjettet ble brukt på lønn.

Les mer i Årsregnskap, kapittel 6 i Årsrapport 2018.