Sammen med årsrapporten publiseres Riksrevisjonens revisjonsberetning for Arbeids- og velferdsetaten.