I leders beretning kan du også lese om at:

  • NAV samarbeider tettere med arbeidsgivere
  • færre mottar arbeidsrelaterte ytelser
  • flere av brukerne våre får riktig ytelse til rett tid

Les mer i Leders beretning, kapittel 1 i Årsrapport 2018.