I kapittelet om NAVs virksomhet og hovedtall kan du blant også lese at:

  • Antall dagpengemottakere i 2018 var i gjennomsnitt 53 156 per måned. Det er 12 714 færre enn i 2017.
  • Antall innlogginger på Ditt NAV økte fra 31 millioner i 2017 til 35 millioner i 2018.
  • Brukere og veiledere startet til sammen 900 000 dialoger i den digitale aktivitetsplanen.
  • NAV har vært gjennom en omfattende regionaliseringsprosess som førte til at vi ved årsskiftet ble 10 fylker og 2 regioner.

Les mer i Introduksjon til NAVs virksomhet og hovedtall, kapittel 2 i Årsrapport 2018.