Offentlige dokumenter

Her finner du NAV-relevante offentlige dokumenter i tilknytning til universitet- og høgskolesektoren.

Stortingsmeldinger

Lenker til aktuelle stortingsmeldinger.

Andre aktuelle dokumenter

Her vil andre offentlig dokumenter av interesse legges ut fortløpende.