Ny virksomhetsstrategi i NAV

  • Innspill fra kommunene på rapporten «Nåsituasjon og trender» 
  • Smertepunkter kommunene har identifisert 
  • Innspill fra kommunene til viktig strategiske områder for partnerskapet