NB: I forbindelse med koronasituasjonen, publiserer NAV ekstra statistikk på nav.no/koronastatistikk.

Arbeidssøkere og stillinger

Arbeidsledighetstallene blir publisert hver måned klokken 10.00. Dato finnes i publiseringskalenderen. Ved midten av hver måned publiseres supplerende statistikk over helt ledige, som inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. 

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

Sykefravær

Sykefraværsstatistikk blir publisert hvert kvartal klokken 08.00. Dato finnes i publiseringskalenderen.

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

Pensjon

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

Familie og barn

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Sosiale tjenester

Se SSBs side for trygd og stønad for statistikk over økonomisk sosialhjelp fra kommunene.

Analyser:

Forskning finansiert av NAV:

Andre temaer

Statistikk:

Analyser:

Infografikk:

Forskning bestilt av NAV:

NAVs publikasjoner

Kunnskap om NAV

Analyser:

Forskning finansiert av NAV:

Annet:

Publisering av statistikk i NAV