Arrangementet ble strømmet direkte via Facebook-siden til NAV kunnskap.

Spørsmålet om hvordan vi kan få flere i jobb, har lenge stått høyt på agendaen i Norge. Til tross for mange års politisk debatt og innsats, har ikke utfordringen blitt mindre. Fortsatt står for mange utenfor arbeidslivet, og økende krav til produktivitet og kompetanse kan gjøre det enda vanskeligere å få en fot innenfor i årene som kommer. Dette var bakteppet for årets NAV-konferanse.

På talerstolen sto blant annet statsminister Erna Solberg, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, fungerende direktør i NHO, Ole Almlid, og en rekke av våre fremste forskere på feltet. NAV-konferansen bød også på en anledning til å få høre mer om hvordan det jobbes med disse utfordringene i noen av våre europeiske naboland, gjennom innlegg av OECD-ekspert Stéphane Carcillo, britiske Matthew Taylor, som ledet en offentlig utredning av det moderne arbeidslivet, og den tyske forskeren Werner Eichorst.

Under menypunktet Presentasjoner til høyre på siden, finner du noen av lysarkene som ble brukt under konferansen. Vi kommer til å legge ut flere de nærmeste dagene.