I 2012 lanserte NHO prosjektet Ringer i vannet. Målet var å bidra til økt arbeidsinkludering av personer med redusert arbeidsevne. Rundt 600 NHO-bedrifter har inngått Ringer i vannet-kontrakt de siste to årene, og nå har Fafo-forskerne intervjuet prosjektledelsen, ansatte i attføringsbedrifter og arbeidsgivere om deres erfaringer. Foreløpige mangler tall på hvor mange som er formidlet til arbeid gjennom prosjektet, men både attføringsbedrifter og arbeidsgivere mener at det har ført til bedre jobbmatch og en høyere andel faste ansettelser enn tidligere.

Ringer i vannet-tilnærmingen er basert på Supported employment-metodikk, men skiller seg fra tiltaksarrangørenes tradisjonelle arbeidsmåter ved at den tar utgangspunkt i arbeidsgivernes rekrutteringsbehov.

Fafo-forskerne konkluderer med at tilbakemeldingene om prosjektet i all hovedsak er positive, og at aktørene de har intervjuet støtter metodikken. Samtidig peker de på behovet for statistikk over antall formidlinger knyttet til Ringer i vannet, slik at det blir mulig å vurdere måloppnåelse.

Les hele rapporten Ringer i vannet (pdf)