• Utvidet oppfølging - tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister i egenregi, UiT (2017-2019)

Undersøker hvordan prosjektet "Utvidet oppfølging - tiltak i egenregi" implementeres i NAV Tromsø og NAV Harstad, samt erfaringer med og effekter av tiltaket.

Prosjektleder: Walter Schönfelder (walter.schonfelder@uit.no)